اخبار مهم
Home / علم و تکنولوژی / مورد عجیب پلوتون

مورد عجیب پلوتون


منظومه شمسی ما سال‌‌ها هشت سیاره به نام‌های عطارد (تیر)، زهره (ناهید)، زمین، مریخ (بهرام)، مشتری، زحل (کیوان)، اورانوس و نپتون داشت. با کشف پلوتون در سال ‌١٩٣٠، تعداد سیاره‌های آن به ٩ افزایش یافت.